CLC byggteknik​
Aercrete™ – kontinuerlig produktion av skumbetong på plats
CLC byggteknik​
Aercrete™ – kontinuerlig produktion av skumbetong på plats

Aercrete™ skumbetong

Aercrete™ skumbetong produceras i densiteter från 400 kg/m3 till 1800 kg/m3. Skumbetong tillverkas av cement, sand, vatten och skum.

Vår maskin levererar upp till 20 kubikmeter betong per timme. 

Gjutningen sker i formar på plats. Byggmetoden är mycket effektiv och snabb.

 • Miljövänlig
 • Värmeisolerande
 • Ljudisolerande
 • Brandisolerande
 • Tjälisolerande
 • Frostbeständig
 • Hög bärighet
 • Pumpbar
 • Självnivellerande
 • Vibreringsfri
 • Formbar
 • Stabil och sättningsfri
 • Lättarbetad
 • Gräv- och schaktbar

CLC produktionen – effektiv och snabb byggmetod

Vatten kopplas till maskinen, cement kan fyllas från silo men också från säckar, 1000 kg eller mindre. Sand fylls på för hand eller med maskin.

I en tredje behållare kan man fylla annan ballast så som styrenkulor eller lecakulor.