CSR-arbete

Vi arbetar för att strategiskt och systematiskt driva vår verksamhet på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Här kan du läsa om hur vi på CLC Housing driver vårt CSR arbete.

Ekonomiskt ansvarstagande

Hos CLC Housing bygger vi hyresrätter som en hållbar ekonomisk boendeform. Hos oss ligger kvalitet och långsiktighet i fokus när vi utvecklar våra egna hyreshus. Därför ska CLC Housing vara ekonomiskt stabilt så vi kan fortsätta nyproducera hyreshus och underhålla fastigheterna, samt ha en effektiv verksamhet för att kunna hålla rimliga hyror.

Miljömässigt ansvarstagande

På CLC Housing bygger vi hus och boenden i vår egna CLC metod och vi arbetar i hela vår byggprocess med att säkerställa medvetenhet kring vårt resursnyttjande.

Vi formgjuter våra hus på plats vilket har många miljöfördelar. Genom att skumbetongen produceras på plats minskas transporter, fossila bränslen och energibehov vid producering av materialet. Skumbetong är återvinningsbart och fri från miljöfarliga kemikalier. Skumbetong är dessutom självisolerande och ljudabsorberande.

Socialt ansvarstagande

På CLC Housing arbetar vi för att våra anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. Vi arbetar efter att vi i företaget har en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen. Vi vill att alla våra anställda och alla våra boendegäster ska känna vår omtanke där vi verkar för att människor ska må bra och ha det bra. Som anställd i CLC Housing är man en nyckelperson oavsett om man arbetar på vårt kontor eller ute på vår byggarbetsplats. Oavsett yrkesroll ska du känna att vi bygger våra projekt tillsammans och att vi har roligt på jobbet. För att visa vår uppskattning till våra anställda och för att skapa delaktighet och samhörighet anordnar vi CLC-Dagen en gång per år, en dag som vi fyller med olika aktiviteter och arrangemang. Vi har en tydlig målbild om att göra skillnad och som en aktör på de olika lokala marknaderna gör vi olika samhällsinsatser. Då CLC Housing är stolt sponsor till olika projekt är det ofta vi väljer att förlägga vår CLC-Dag i gemenskap med dessa företag.

Det externa sociala ansvaret innefattar att vi inom CLC Housing aktivt arbetar för att anställa ur grupper som har svårt att få jobb (exempelvis långtidsarbetslösa eller utrikesfödda). Vi på CLC Housing vill verka för en inkluderande och mångfacetterad arbetsplats och vi vill att alla ska vara välkomna att arbeta hos oss. Via samarbete med yrkeshögskolor mm tillhandahåller vi även praktik och lärlingsplatser så unga ges möjlighet att få en bra väg in i yrkeslivet.