CLC Housing – bygger och förvaltar hyresbostäder
Vi söker detaljplanerad mark i hela Sverige – kontakta oss

CLC Housing

Huvudkontor
Framnäsbacken 4, Solna

CLC Housing

Kontor & distributionslager
Andesitgatan 11F
254 68 Helsingborg – Väla Södra