Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?  

”CLC Housing”, org. nr 000000-0000 med adress ????????????????????? är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter

Integritet och dataskydd

”CLC Housing” värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av ”CLC Housing”  används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen, datainspektionen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Personuppgifter kommer att behandlas av ”CLC Housing”, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

  1. ?
  2. ?

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen och så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej. Eller för att fullgöra ”CLC Housings” rättsliga skyldigheter.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?  

Du kan alltid kontakta oss på email adress Du når vårt dataskyddsombud på samma adress – skriv då FAO Dataskyddsombudet i ämnesraden. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.